ฝุ่น PM2.5 ภัยเงียบอันตรายต่อดวงตา

ฝุ่น PM 2.5 ในเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดค่าได้ 43 – 89 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) โดยพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 44 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

พารู้จัก ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin)สารอาหารป้องกันโรคจุดประสาทตาเสื่อม

โรคจุดภาพชัดเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลางของจอประสาทตา เกิดขึ้นได้เมื่อมีอายุมากขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญทำให้สูญเสียความสามารถการมองเห็นในผู้สูงอายุ มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี อาจพบได้ในผู้มีอายุน้อย ซึ่งมักพบในผู้ที่มีประวัติทางครอบครัวเป็นโรคนี้