ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง

นอกจากเจ้าฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังก่อกวนสุขภาพของคนไทยอย่างหนักแล้ว ตอนนี้ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้คนไทยต้องหันมาใส่ใจสุขภาพ เริ่มจากการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อตัวเองและบุคคลรอบข้าง

ฝุ่น PM2.5 ภัยเงียบอันตรายต่อดวงตา

ฝุ่น PM 2.5 ในเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดค่าได้ 43 – 89 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) โดยพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 44 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด