บริษัท เซ็นโตะ จำกัด

ติดต่อเรา

Customer Service: 086-603-9886 

ฝ่ายขายและการตลาด: 095-731-8628

ฝ่ายพัฒนาสินค้าและประสานงาน: 088-970-5289

ฝ่ายบัญชีและการเงิน: 097-247-2137

ฝ่าพัฒนาสินค้าการออกตลาด: 080-045-7590

ฝ่ายบุคคล:  080-045-7590, 099-096-8282

ที่อยู่: 

89/76 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล์: sentosathailand@gmail.com

Line @: @vitagenethailand

Facebook: @vitagenethailand

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์  8 am to 5 pm

(หยุดวันเสาร์ที่ 3 และวันหยุดนขตฤกษ์)