บริษัท เซ็นโตะ จำกัด

บริษัท เซ็นโตะ จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาอาหารเสริมและอาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ อาทิ อาหารสำหรับโภชนาการทางการแพทย์, อาหารสำหรับผู้ป่วย เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ “VITAGENE” (อ่านว่า วิตาจิเน่) เริ่มเปิดดำเนินการในประเทศไทย ในปี 2561 โดยมีความมุ่งหมายที่จะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่ดี มีคุณค่า เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 

บริษัททำงานภายใต้ความร่วมมือของการวิจัยและพัฒนาสินค้าจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก ประเทศไต้หวันเพื่อให้ได้ สินค้าที่ได้รับการสนับสนุนและการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นแบรนด์ ของอาหารเสริมและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วย 

บริษัทมีแผนงานในการขยายตลาดสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก ในหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศจีน และเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง มาเก๊า ร่วมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมถึงประเทศไทย เพื่อสร้างการเติบโต และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง