ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

ในมุมมองอายุขัยของประชากรทั่วโลก ประเทศไทยมีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ที่ส่งผลให้อายุยืนยาวได้รับความสนใจมากขึ้น เราเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและความสุขของทุกคนในครอบครัว จึงมุ่งมั่นที่จะศึกษาและวิจัยทางด้านโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย SENTO Co., Ltd. (บริษัท เซ็นโตะ จำกัด) ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัญชาติไต้หวันแบรนด์ “VITAGENE (วิตาจิเน่)” มีความภาคภูมิใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณภาพสูง ถูกกฎหมายและปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพภายใต้การพัฒนาของ Sento Co., Ltd

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง

VITAGENE ร่วมกับ ทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญ จากประเทศไต้หวัน ในการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่แข็งแกร่งโดยทำงานร่วมกันในการสำรวจความต้องการของผู้บริโภค วิจัยและพัฒนาสินค้า ปรับปรุงสูตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การยืนยันรับรองผลจากนานาประเทศ

VITAGENE ผลิตสินค้าอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้ป่วยโดยได้รับการรับรองและยืนยันผลรับจากหลากหลายนานาชาติทั่ว

โรงงานที่ผลิตสินค้ามีมาตราฐาน ISO, GMP, HACCP

สินค้าของ VITAGENE ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตราฐานยอมรับในระดับสากล โดยการผลิตสินค้าทั้งหมด เป็นการผลิตโดยการพัฒนาสินค้าร่วมระหว่าง บริษัท กับโรงงงาน

ความหลากหลายของสินค้า

สินค้าของ VITAGENE มีความหลากหลายและเหมาะสมกับหลากหลายกลุ่ม ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ ร้านขายยา ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ โรงพยาบาล

ราคาสินค้าที่เหมาะสม กับสินค้าที่มีคุณภาพดี

VITAGENE พยายามที่พัฒนาสินค้า อาหารเสริม และอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่่วยโดยมุ่งหวังให้สินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาสินค้าที่เหมาะสม

การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

VITAGENE เชื่อว่า หน้าที่สำคัญของเรา คือจัดหาและให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพอที่ถูกต้องอย่างกว้างขวาง กับชุมชน